Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. № 1 (7) 2010.

Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Видається двічі на рік. Мова видання українська і російська.

Осталась 1 штука
201 × 0

Добавить к сравнению

Категории: Голокост i сучаснiсть

  • Обзор
  • Характеристики
  • Отзывы (0)

Обзор

Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Видається двічі на рік. Мова видання українська і російська.

Содержание номера:

ВІД РЕДАКЦІЇ / FROM THE EDITORS

ДОСЛІДЖЕННЯ / ARTICLES

Андрєй Ангрік
У взаємодії сил. До питання про німецький вплив на національну політику в Чернівцях до початку та під час реалізації плану "Барбаросса"
Andrej Angrick
Power Games: the German Nationality Policy (Volkstumspolitik) in Czernowitz before and during the Barbarrosa campaign

Карел Беркхофф
"Поголовное уничтожение еврейского населения": Холокост в советских СМИ (1941-1945)
Karel C. Berkhoff
"Total Annihilation of the Jewish Population". The Holocaust in the Soviet Media, 1941-45

Йоакім Неандер
"Невидимий навчальний план" та проблеми трансформації у викладанні Голокосту
Joachim Neander
The "Hidden Curriculum" and Transfer Problems in Holocaust Education

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА / DOCUMENTAL SOURCES

Збройний виступ євреїв у Янівському таборі в інформаційних звітах українських і польських націоналістів (Публікація Ж. Ковби, А. Гогуна)
Armed rebellion of the Jews in Yaniv camp as reflected in the reports of Ukrainian and Polish nationalists. Published by Zh. Kovba, A. Gogun

Нацистская оккупация и Холокост в Харькове. Воспоминания Киры Солонинкиной (Публикация Ю. Радченко)
Nazi occupation and Holocaust in Kharkiv. Testimony by Kira Soloninkina. Published by Yu. Radchenko

ПОЛЕМІКА / POLEMICS

Йоган Дитч
Геноцид, порівнюваність й "вігівська" інтерпретація української історії. Відповідь С. Кульчицькому
Johan Dietsch Genocide, Comparisons and Whig Interpretation of Ukrainian history. A reply to S. Kulchytskyi

Владимир Солонарь
О дискуссиях и инсинуациях. Ответ М. Рашковецкому
Vladimir Solonari On the discussions and insinuations. Response to M. Rashkovetskyy

РЕЦЕНЗІЇ BOOK / REVIEWS

Антон Вейсс-Вендт Bloxham D. The Final Solution: A Genocide. - Oxford: Oxford University Press, 2009. - XI, 410 p.

Метью Котт
"Уничтожить как можно больше…": Латвийские коллаборационистские формирования на территории Белоруссии, 1942-1944 гг. Сборник документов / Ред. А.Р. Дюков, В.В. Симиндей и др. - Москва: "Фонд Историческая память", 2009. - 360 с.

Владимир Солонарь
Benz W., Mihok B. Holocaustul la pereferie. Persecutarea si nimicirea evreilor in Romania si Transnistria in 1940-1944. - Chisinau: Cartier, 2010. - 384 p.

Ігор Чорновол
Пам'ять, живі та мертві. Голокост у Болехові: пошук шести з шести мільйонів. Mendelsohn D. The Lost. A Search for Six of Six Million. - New York-London-Toronto-Sydney: Harper Perennial, 2007. - 512 p.

ХРОНІКА / EVENTS

Михайло Тяглий
Науково-методична конференція "Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд"

Олена Іванова, Анатолій Подольський
Міжнародний науковий семінар "Пам'ять про історію Голокосту в сучасних суспільствах: досвід та виклики у європейському контексті"

ОГЛЯД НОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ / NEW PUBLICATIONS

БІБЛІОГРАФІЯ / BIBLIOGRAPHY

SUMMARIES

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ / INFORMATION ABOUT CONTRIBUTORS

АВТОРАМ / FOR CONTRIBUTORS

Теги: История Украины Новейшая история

Яндекс.Метрика