Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. № 1 (3) 2008.

Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів.

Осталась 1 штука
201 × 0

Добавить к сравнению

Категории: Голокост i сучаснiсть

  • Обзор
  • Характеристики
  • Отзывы (0)

Обзор

Видання надає місце для публікації дослідникам з України

та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та

інших геноцидів. Видається двічі на рік. Мова видання українська і

російська.

Содержание номера:

ВІД РЕДАКЦІЇ / FROM THE EDITORS

ДОСЛІДЖЕННЯ / ARTICLES

Йоган Дитч
Поборюючи "Нюрнберзьку історіографію" Голодомору
Johan Dietsch
Struggling with the "Nuremberg Historiography" of the Holodomor

Диана Думитру
B лабиринте политизации: преподавание Холокоста в школах Республики Молдова
Diana Dumitru
In the Maze of Politicization: Holocaust Studies in Moldova's Public Schools

Александр Круглов
О количестве евреев, уничтоженных эйнзатцгруппами в 1941-1943 гг.
Aleksandr Kruglov
The number of Jews exterminated by the Einsatzgruppen in 1941-1943

Владимир Солонарь
Этническая чистка или борьба с преступностью? Депортация румынских цыган в Транснистрию в 1942 г.
Vladimir Solonari
Ethnic Cleansing or Crime Prevention?: Deportation of Romanian Roma to Transnistria in 1942

НОТАТКИ І РОЗДУМИ / RESEARCH NOTE

Станіслав Кульчицький
Голодомор в Україні й український Голокост
Stanislav Kulchytskyi
The Holodomor in Ukraine and the Ukrainian Holocaust

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА / DOCUMENTAL SOURCES

Марк Дербаремдикер
Холокост и Дин-тойре со Всевышним (Публикация Екатерины Малаховой)
Marc Derbaremdiker
Holocaust and Din Torah with the Most High (Published by Ekaterina Malakhova)

Леонид Котляр
Моя солдатская судьба. Часть 3 (Публикация Романа Ленчовского)
Leonid Kotliar
My Soldier's Fate. Part 3 (Published by Roman Lenchovsky)

РЕЦЕНЗІЇ BOOK / REVIEWS

Микола Андрійчук
Спогади як юридичний документ Левін К. Мандрівка крізь ілюзії / Пер. з англ. - Львів: Свічадо, 2007. - 478 с.

Максим Гон
"Чужий"

в "обіймах" націоналізму й етнічного насильств Prusin A.V.

Nationalizing a Borderland. War, Ethnicity, and Anti-Jewish Violence in

East Galicia, 1914-1920. - Tuscaloosa: The University of Alabama Press,

2005. - XIII, 181 p.

Наум Резніченко
"Над цим місцем

завжди стоятиме туман" Ойєрбах Р. На полях Треблінки (репортаж) / Пер. з

їдиш І. Гусєва. - Київ: Український центр вивчення історії Голокосту:

Сфера, 2007. - 80 с.

Анатолій Подольський
Від забуття до

катарсису Мадиевский С. Другие немцы. Сопротивление спасателей в Третьем

рейхе. - М.:Дом еврейской книги, 2006. - 112 с.

Владимир Солонарь
Сугацька

Н.В. Геноцид проти єврейського населення Півдня України в роки

німецько-румунської окупації (1941-1944 рр.). Дис. на здоб. наук. ступ.

канд. істор. наук. - Миколаїв: Миколаївський державний університет,

2006. - 189 c.

Венді Лауер
Зауваження до рецензії:

Дерейко І. Lower W. Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. -

Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005. - XVIII, 307 p.

// Голокост і сучасність. - 2007. - № 1 (2). - С. 126-130.

ХРОНІКА / EVENTS

Тетяна Величко, Тетяна Пастушенко
Друга польова школа з усної історії "Голокост очима неєвреїв"

Анатолій Подольський
Міжнародний круглий стіл "Правий екстремізм та протидія йому: досвід Німеччини, України та сусідніх держав"

Михаил Тяглый
Международная конференция "Холокост в Украине: новые источники и исследования"

Олег Суровцев
Міжнародна конференція "Доля євреїв Буковини і Трансністрії, 1940-1944"

Анатолій Подольський
Міжнародна наукова конференція "Голокост: питання пам'яті та сумління"

БІБЛІОГРАФИЯ / BIBLIOGRAPHY

Анотовані видання Українського центру вивчення історії Голокосту

Annotated publications of the Ukrainian Center for Holocaust Studies

Видання з тематики історії Голокосту та геноцидів Publications in Holocaust and Genocide Studies

SUMMARIES

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ / INFORMATION ABOUT CONTRIBUTORS

АВТОРАМ / FOR CONTRIBUTORS

ОГОЛОШЕННЯ / ANNOUNCEMENTS

Теги: История Украины Новейшая история

Яндекс.Метрика