Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. № 2 (10) 2011.

Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Видається двічі на рік. Мова видання українська і російська.

Осталась 1 штука
600 × 0

Добавить к сравнению

Категории: Голокост i сучаснiсть История России. Всемирная история. Востоковедение. Этнография Всемирная история

  • Обзор
  • Характеристики
  • Отзывы (0)

Обзор

Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Видається двічі на рік. Мова видання українська і російська.

Содержание номера:

ВІД РЕДАКЦІЇ
FROM THE EDITORS

ДОСЛІДЖЕННЯ
ARTICLES

Анна Вилеґала
(Не)пам’ять на руїнах. Загибель євреїв Жовкви у свідомості сучасних мешканців міста.
Anna Wylegala
Remembrance (or Lack of It) on the Ruins. The Holocaust of the Zhovkva Jews in the Memory of New Residents of the Town

Юрій Радченко
«Його чоботи та есесівська форма були забризкані кров’ю…»: таємна польова поліція, поліція безпеки та СД, допоміжна поліція у терорі щодо євреїв Харкова (1941–1943 рр.)
Yuri Radchenko
“His boots and uniform were bloodstained...”: GFP, Sipo-SD, and auxiliary police in terror against the Kharkiv Jews, 1941–43.

Айше Эмирова
Песня о расстреле крымчаков
Aishe Emirova
Song about the killing of the Krymchaks

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА
DOCUMENTAL SOURCES

Відеосвідчення Праведниці народів світу Марії Мосійчук як джерело вивчення Катастрофи та місцевої історії
(Публікація Романа Михальчука)
Video Testimony of Righteous among the Nations Mariia Moseichuk as a Source for studying Holocaust and local history
(Published by Roman Mykhalchuk)

РЕЦЕНЗІЇ
BOOK REVIEWS

Александр Гогун
Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою / Автор. перекл. з англ. Т. Цимбал. – Київ: Критика, 2011. – 455 с.

Ігор Нікульча
Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Транснистрии / Сост. А.Р. Дюков. – М.: Фонд «Историческая память», 2010. – 168 с.

Юрій Радченко
Трепкачева О. Оккупационный режим и еврейское население Днепропетровщины 1941–1943 гг. Дисс. на соискание науч. степени канд. истор. наук по спец. 07.00.01 (история Украины). – Днепропетровск, 2010. – 215 с.

Евгений Розенблат
Винница Г.Р. Холокост на оккупированной территории Восточной Беларуси в 1941–1944 годах. – Минск: Ковчег, 2011. – 362 с.

ОГЛЯД НОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
REVIEW OF NEW PUBLICATIONS

Оксана Винник
Lipstadt, Deborah. The Eichmann Trial. – New York: Nextbook, Schocken, 2011. – 272 p.

БІБЛІОГРАФІЯ
BIBLIOGRAPHY

SUMMARIES

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
INFORMATION ABOUT CONTRIBUTORS

АВТОРАМ
FOR CONTRIBUTORS

Теги: Вторая мировая война История Украины История XX века

Яндекс.Метрика